5566 – Won’t Give Up

 Terjemahan lirik dapat dilihat di bab  5566 - Won't Give Up
5566 – Won’t Give Up / Yǒngbù Fàngqì 永不放弃 (OST Ge Dou Tian Wang / Gédòu Tiānwáng 格斗天王 / Mr. Fighting ending theme song)

Terjemahan lirik dapat dilihat di bab “comments”.

fēng tíng le tā yòu chuī
风停了它又吹
hàn gānle quèyòu shī le hǎo jǐ huí
汗干了却又湿了好几回
wǒ kànjian nǐ yǎnzhōng de lèi
我看见你眼中的泪
bù gāi ràng nǐ péi zhe wǒ shòuzuì
不该让你陪着我受罪

kàn nǐ yáo zhe tóu shuō bù hòuhuǐ
看你摇着头说不后悔
yào wǒ fàngxīn yǒnggǎn wǎng qián fēi
要我放心勇敢往前飞

—–REFF—–
I won’t give up, take my hand
yīnwèi yǒu nǐ de ài dāng wǒ de xìnniàn
因为有你的爱当我的信念
mèng zài yuǎn yě yào zhuī
梦再远 也要追
bù guǎn qiánfāng àncáng zhe duōshǎo wēixiǎn
不管前方暗藏着多少危险
————–
yīdìng shì lántiān
一定是蓝天

wǒ pīn le mìng qù zhuī
我拼了命去追
zhè yīlùshàng yǒu tài duō shì yǔfēi
这一路上有太多是与非
cuò huò duì wǒ yòu néng wèn shéi
错或对我又能问谁
zhǐ qiú zìjǐ wènxīn hòu wúkuì
只求自己问心后无愧

diēdiezhuàngzhuàng yěxǔ hěn lángbèi
跌跌撞撞也许很狼狈
duōshǎo cì wǒ xiào zhōng dài zhe lèi
多少次我笑中带着泪

Repeat Reff
yīdìng shì lántiān
一定是蓝天

zài mèng lǐmiàn wǒ kànbujiàn nǐ de liǎn
在梦里面 我看不见 你的脸
xīn yào suì ér dì yào miè bù huì biàn
心要碎 而地要灭 不会变

Repeat Reff
you know I won’t give up

Loading...