เนื้อเพลง Ko Ko Bop : EXO

Shimmie shimmie Ko Ko Bop
I think I like it

긴장은 down down
 คิน จัง งึน down down
부끄러 말고
 พู กือ รอ มัล โก

어지러운 마음속에 내가 들어가
 ออ จี รอ อุน มา อึม โซ เก แน กา ทือ รอ กา
익숙한 듯 부드럽게 네게 번져가
อิก โซ คัน ดึท พู ดือ รอบ เก เน เก พอน จยอ กา

Ah woo 고요한 밤이야
Ah woo โค โย ฮัน บา มี ยา
Ah woo 널 위한 밤이야
Ah woo นอล วี ฮัน บา มี ยา
참을 수가 없어 빠져가 Yeah yeah
 ชา มึล ซู กา ออบ ซอ ปา ยอ กา Yeah yeah
너의 몸짓에 난 취해가 Yeah yeah
นอ เอ มม จี เท นัน ชวี แฮ กา Yeah yeah

네가 알던 뻔한 모습의 나를 잊어 오늘
 นี กา อัล ตอน ปอน ฮัน โม ซือ เบ นา รึล อี จอ โอ นึล
숨겨둔 본능이 Shimmie up
ซุม กยอ ดุน พน นืือ งี Shimmie up

It goes down down baby

리듬에 온몸을
 รี ดือ เม อน โม มึล

It goes down down baby

맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh
มัท กี โก โซ รี ชยอ Oh อู ริน Oh

We going Ko Ko Bop

Hey
Shimmie shimmie Ko Ko Bop
I think I like it

조금씩 down down
 โช กึม ชิก down down
수줍어 말고
 ซู จู บอ มัล โก

누가 뭐래도 넌 신경 쓰지 말어
 นู กา มวอ แร โด นอน ชิน กยอง ซือ จี มา รอ
지금 이대로
 ชี กึม อี แด โร
아름답기만 해 멈춰버렸음 해
 อา รึม ดับ กี มัน แฮ มอม ชวอ บอ รยอ ซึม แฮ

Baby are you down

Ah woo 마지막 밤이야
Ah woo มา จี มัก บา มี ยา
Ah woo 둘만의 밤이야
Ah woo ทุล มา เน บา มี ยา
긴장하지 말고 다가와 Yeah yeah
 คิน จัง ฮา จี มัล โก ทา กา วา Yeah yeah
네 모든 걸 내게 맡겨봐 Yeah yeah
 นี โม ดึน กอล แน เก มัท คยอ บวา Yeah yeah

점점 풀려 가는 고삐 더 내려놔 오늘
 ชอม จอม พุล รยอ กา นึน โค ปี ทอ แน รยอ นวา โอ นึล
눈치 보지 말고 Shakin’ up
นุน ชี โพ จี มัล โก Shakin’ up

It goes down down baby

리듬에 온몸을
 รี ดือ เม อน โม มึล

It goes down down baby

맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh
มัท กี โก โซ รี ชยอ Oh อู ริน Oh

Break it down now

Hey

We go down now

Listen

밤은 깊어도 더 빛나는 너
 พา มึน กี พอ โด ทอ บิท นา นึน นอ
너의 그 눈빛이 다 내게 말해
  นอ เอ คือ นุน บิ ชี ทา แน เก มัล แร
기분 좋은 밤 넌 원하고 있어
 คี บุน โช อน ปัม นอน วอน ฮา โก อี ซอ
알아 It’s ok 이제 시작해
 อา รา It’s ok อี เจ ชี จา แค

Let’s go
It’s about to go go

Down down baby

리듬에 온몸을
 รี ดือ เม อน โม มึล

It goes down down baby

맡기고 소리쳐 Oh 우린 Oh
 มัท กี โก โซ รี ชยอ Oh อู ริน Oh

Going Ko Ko Bop

Down down baby

귓가에 속삭여
 ควิท กา เอ ซก ซา กยอ

It goes down down baby

내 맘을 불태워 Oh 미쳐 Oh
แน มา มึล พุล แท วอ Oh มี ชยอ Oh

Going Ko Ko Bop

กลับไปด้านบน

เนื้อเพลง Ko Ko Bop : EXO

Ko Ko Bop : EXO Lyrics

เครดิต เนื้อเพลงไทย โดย : Pk.Sunfany

Facebook Fan : https://www.facebook.com/sunksong

Loading...