รวมเพลง วง BLACKPINK

รวมรายชื่อเพลงฮิตของวง BLACKPINK เนื้อเพลง BOOMBAYAH (붐바야) : BLACKPINK เนื้อเพลง WHISTLE : BLACKPINK เนื้อเพลง Playing With Fire (불장난) : BLACKPINK เนื้อเพลง STAY : BLACKPINK เนื้อเพลง AS IF IT’S YOUR LAST (마지막처럼) : BLACKPINK เครดิต เนื้อเพลงไทย โดย : Pk.Sunfany Facebook Fan : https://www.facebook.com/sunksong

เนื้อเพลง 사랑안해 : Baek Ji Young (백지영)

그럴려고 그랬어  คือ รอล รยอ โก คือ แร ซอ 돌아가려고  โท รา คา รยอ โก 너의 차가움엔 그래 다  นอ เอ ชา กา อู เมน คือ แร ทา 이유있었던거야  อี ยู อี ซอท ตอ ตอน กอ ยา 나를 만지는 너의 손길 없어진 นา รึล มัน จี นึน นอ เอ ซน กิล ออบ ซอ จิน 이제야

เนื้อเพลง 또한번 사랑해 : Dear Cloud OST. Queen for Seven Days

소리 없이 다가와 줬어 โซ รี ออบ ชี ทา กา วา ชวอ ซอ 내게 손 내밀며  แน เก ซน แน มิล มยอ 웃어 주었지 음음  อู ซอ ชู ออท จี อึม…อึม.. 우리가 함께했던 그 시간들  อู รี กา ฮัม เก แฮท ตอน คือ ชี กัน ดึล 꿈을 꾼 것처럼 멀어져 가네  กู มึล กุน กอท

เนื้อเพลง Ko Ko Bop : EXO

คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลง Shimmie shimmie Ko Ko Bop I think I like it 긴장은 down down  คิน จัง งึน down down 부끄러 말고  พู กือ รอ มัล โก 어지러운 마음속에 내가 들어가  ออ จี รอ อุน มา อึม โซ เก แน กา ทือ รอ กา 익숙한 듯 부드럽게 네게 번져가 อิก โซ คัน ดึท พู ดือ รอบ

เนื้อเพลง What U do? : EXO

Yeah I want it Yeah I need it 예고 없이 내 품에 안겨 온 너  เย โก ออบ ชี แน พู เม อัน กยอ อน นอ 네 멋대로 날 놀리면  นี มอท แต โร นัล นล รี มยอน 바보처럼 웃게 되는 나 인걸  พา โบ ชอ รอม อุท เก ทเว นึน นา อิน กอล 널

เนื้อเพลง The Eve : EXO

คลิกที่นี่เพื่อฟังเพลง 똑바로 봐  ตก พา โร บวา What’s the situation 당황한 너의 시선 너머  ทัง ฮวัง ฮัน นอ เอ ชี ซอน นอ มอ 끝내 무너지는 성벽  กึท แน มู นอ จี นึน ซอง บยอก 차츰 밝아오는 새벽 Yeah uh ชา ชึม พัล กา โอ นึน แซ บยอก Yeah uh 끝없이 이어지고 있어  กือ ดอบ ชี

เนื้อเพลง Going Crazy (내가 미쳐) : EXO

차오는 안개처럼 밀려와  ชา โอ นึน อัน แก ชอ รอม มิล รยอ วา 조여오는 숨 It’s killing me  โช ยอ โอ นึน ซุม It’s killing me 덧나 버린 상처가   ทอท นา บอ ริน ซัง ชอ กา 깊어지잖아 자꾸 아려와  คี พอ จี จา นา ชา กู อา รยอ วา But it was you 그날의

เนื้อเพลง Diamond (다이아몬드) : EXO

더 깊이 타오른 Fire ทอ คี พี ทา โอ รึน  Fire 멈출 줄 모르고  มอม ชุล จุล โม รือ โก 온몸에 뜨거운 열기  อน โม เม ตือ กอ อุน ยอล กี 시간을 견디고  ชี กา นึล คยอน ดี โก 다시 태어나는 느낌 ทา ชี แท ออ นา นึน นือ กิม 눈부시게 shining นุน บู ชี

เนื้อเพลง Forever : EXO

You could be my only star You could be the moonlight 이대로 우리 영원하자 Forever  อี แด โร อู รี ยอง วอน ฮา จา Forever Forever Girl you know you got me up 난 믿어  Girl you know you got me up นัน มี ดอ 미쳐 뛰는 heart 그건 나의 덤  มี ชยอ ตวี นึน

เนื้อเพลง Chill (소름) : EXO

Tonight 이유를 모르게  Tonight อี ยู รึล โม รือ เก 기분이 이상해 Oh no  คี บู นี อี ซัง แฮ Oh no 순간 희미한 불빛에 나타난 실루엣  ซุน กัน ฮี มี ฮัน พุล บี เช นา ทา นัน ชิล รู เอท 굳어버려 몸이  คู ดอ บอ รยอ โม มี 난 지금이 아니면 절대  นัน ชี